Sloopmelding

Algemeen

Als u een pand of een deel van een pand wilt slopen, dan heeft u meestal geen vergunning nodig. U moet wel melden als u meer dan 10 kubieke meter sloopafval verwacht. Of als er asbest vrijkomt, ook al is dit maar een klein beetje. U doet een sloopmelding minimaal 4 weken voor u wilt beginnen via het omgevingsloket. Als u alleen asbest gaat verwijderen, meldt u dat minimaal 5 dagen voor u begint.

Wanneer nodig

Soms is een melding niet genoeg. In de volgende gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig:

  • Als u wilt slopen aan een erkend monument
  • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Als uw sloopwerkzaamheden niet passen bij het bestemmingsplan van de gemeente

Asbest verwijderen

Voor het verwijderen van asbest gelden regels. Lees meer over asbest verwijderen.