Omgevingsvergunning aanvragen

Algemeen

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, slopen, een inrit aan te leggen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving? Of plaatst u tijdelijk een bouwwerk, zoals een bouwkeet? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan met DigiD of e-Herkenning in het omgevingsloket van de Rijksoverheid. Daar checkt u ook of u een vergunning nodig heeft.

Bereid uw aanvraag goed voor. Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u bij het onderdeel Bouwen en verbouwen.

Wat u moet weten

U hoeft maar 1 vergunning aan te vragen voor alle verschillende werkzaamheden.

Waarvoor een omgevingsvergunning nodig is

Vergunningcheck

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Soms is de werkzaamheden melden genoeg. Of hoeft u helemaal niets te doen. U controleert dit via het omgevingsloket.

Bouwprotocol

De grond in Noordenveld is kwetsbaar. Daarom moet u voordat u gaat bouwen, verbouwen of slopen eerst de risico's in kaart brengen. Soms moet er een veiligheidsplan komen. Gelden 1 of meer van de onderstaande zaken, dan valt uw project onder het bouwprotocol. Bel dan met ons op 088 - 050 88 87 om te horen wat u moet doen.

 • Als u gaat bemalen (water uit de grond onttrekken)
 • Als u gaat heien of op een andere manier trilling in de grond veroorzaakt en u gaat bouwen binnen 30 meter van een bestaand gebouw
 • Als de bouwput dieper dan 80 centimeter wordt
 • Als u gaat graven binnen 3 meter van een bestaand gebouw

Overleg

Heeft u een vraag over uw bouw- of verbouwplan? Bel 088 - 050 88 87 of stuur een e-mail naar postbus@noordenveld.nl.

Na uw aanvraag

De welstandscommissie van de gemeente toetst alle ingekomen vergunningaanvragen op eisen die staan beschreven in de Gids omgevingskwaliteit. Meestal hoort u binnen 8 weken of uw aanvraag is toegekend. Wij mogen deze periode 1 keer verlengen met 6 weken.

Soms is een langere procedure nodig. Dan hoort u de beslissing na ongeveer 6 maanden, eventueel verlengd met 6 weken:

 • Bij een omgevingsvergunning voor het milieu
 • Als u wilt afwijken van een bestemmingsplan
 • Als u een monument wilt verbouwen
 • Als het gaat om brandveilig gebruiken van een bouwwerk

Soms is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Dan duurt het ongeveer 1 jaar voordat wij de omgevingsvergunning verlenen. U moet in dat geval vaak een aantal onderzoeken laten doen. Lees meer in de folder Bestemmingsplan laten veranderen.

Aanvraag niet volledig

Soms krijgen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij nog niet alle documenten zitten die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen. Wij vragen u dan de ontbrekende documenten alsnog in te leveren. De behandeling wordt dan stopgezet totdat wij alle documenten van u hebben gekregen. Dan gaat de termijn weer lopen. De behandeltijd kan langer worden dan de hierboven genoemde maximale termijnen.

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in de legesverordening (Titel 2, hoofdstuk 3) op de website Overheid.nl. U ontvangt achteraf een rekening.

Kosten veel voorkomende aanvragen

 • Vooroverleg: 57,7% van de uiteindelijke kosten van de omgevingsvergunning met een maximum van € 1.194,90 (Zie: Vooroverleg aanvragen)
 • Bouwen: 2,59% van de bouwkosten met een minimum van € 153,85 en een maximum van € 70.000,-
 • Kapvergunning: € 32,-
 • In- of uitrit aanleggen: € 84,-