Omgevingsvergunning aanvragen

Algemeen

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, slopen, een inrit aan te leggen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving? Of plaatst u tijdelijk een bouwwerk, zoals een bouwkeet? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan met DigiD of e-Herkenning in het omgevingsloket van de Rijksoverheid. Daar checkt u ook of u een vergunning nodig heeft.

Bereid uw aanvraag goed voor en licht ook uw omgeving in over uw plannen (participatie). Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u bij het onderdeel Bouwen en verbouwen.

Wat u moet weten

U hoeft maar 1 vergunning aan te vragen voor alle verschillende werkzaamheden.

Een omgevingsvergunning is nodig voor de volgende activiteiten:

Vergunningcheck

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Soms is de werkzaamheden melden genoeg. Of hoeft u helemaal niets te doen. U controleert dit via het omgevingsloket.

Bouwprotocol

De grond in Noordenveld is kwetsbaar. Daarom moet u voordat u gaat bouwen, verbouwen of slopen eerst de risico's in kaart brengen. Soms moet er een veiligheidsplan komen. Gelden 1 of meer van de onderstaande zaken, dan valt uw project onder het bouwprotocol. Bel dan met ons op 088 - 050 88 88 om te horen wat u moet doen.

  • Als u gaat bemalen (grondwater uit de grond onttrekken)
  • Als u gaat heien of op een andere manier trilling in de grond veroorzaakt en u gaat bouwen binnen 30 meter van een bestaand gebouw
  • Als de bouwput dieper dan 80 centimeter wordt
  • Als u gaat graven binnen 3 meter van een bestaand gebouw

Overleg

Heeft u een vraag over uw bouw- of verbouwplan? Bel 088 - 050 88 88 of stuur een e-mail naar postbus@noordenveld.nl.

Wat u van ons kunt verwachten

Als u uw aanvraag heeft ingediend krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna gaan we kijken of u voldoende gegevens heeft ingediend zodat we uw aanvraag inhoudelijk kunnen beoordelen. 

Als u niet voldoende gegevens heeft ingediend dan krijgt u bericht van ons met een overzicht van de gegevens die u alsnog moet indienen. Als de aanvraag volledig is gaan we uw aanvraag in behandeling nemen. Dient u de ontbrekende gegevens niet (volledig) in, dan behandelen we uw aanvraag niet verder. 

De vergunning voor het ruimtelijke deel

Pas wanneer  de aanvraag in behandeling is genomen gaan we de aanvraag inhoudelijk behandelen. Eerst gaan we kijken of het bouwplan past binnen de bouw- en gebruiksregels van het bestemmingsplan of beheersverordening. En ook de overige regels uit het omgevingsplan. Het niet voldoen aan die regels is een reden om de omgevingsvergunning te weigeren.

De regels die voor uw locatie gelden kunt u zelf bekijken op omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/

Ook toetsen we aan de gids omgevingskwaliteit Noordenveld (voorheen welstand). Dit wordt beoordeeld door de gemeentelijke commissie omgevingskwaliteit.

Binnen 8 weken moeten we een beslissing nemen op uw aanvraag voor de omgevingsvergunning. Als uw aanvraag niet volledig is komt de tijd die u nodig heeft om de aanvraag volledig te maken daar nog bij. Ook kan de termijn nog met 6 weken worden verlengd als dat nodig is. Sommige vergunningprocedures duren 26 weken, maar dat zijn uitzonderingen.

De vergunning voor het bouwtechnische deel

Deze vergunning heeft u niet nodig als u een complete nieuwe woning bouwt. Op dat moment moet u namelijk een bouwmelding doen en gelden andere regels.
En vergunning voor het bouwtechnische deel kunt u gelijktijdig aanvragen met het ruimtelijke deel. Dit gaat over dingen als isolatie, ventilatie en de constructieberekening. We raden u aan om hiervoor een deskundige in de arm te nemen.

U mag pas beginnen met bouwen als de benodigde vergunningen binnen zijn.
 

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in de legesverordening (Titel 2, hoofdstuk 2) op de website Overheid.nl. U ontvangt achteraf een rekening.

Kosten veel voorkomende aanvragen

  • Conceptaanvraag: een opgave van de kosten voor de conceptaanvraag krijgt u als u de conceptaanvraag indient (Zie: Conceptaanvraag indienen)
  • Bouwen (bouwtechnisch deel): 2,59% van de bouwkosten met een minimum van € 153,85 en een maximum van € 75.000,-
  • Kapvergunning: € 76,35
  • In- of uitrit aanleggen: € 198,40