Toekomst van de Brinkhof

In 2022 werd de Dorpsvisie voor Norg vastgesteld. Een belangrijk item in de dorpsvisie is de toekomst van De Brinkhof en De Brinkhofweide. De komende maanden krijgen inwoners en belangstellenden, maar ook ondernemers, verenigingen en stichtingen volop de gelegenheid om mee te denken over deze toekomst.

Zo zijn er afgelopen week inloopmiddagen- en avonden georganiseerd en is er deze week een enquête gepubliceerd. De huidige gebruikers van De Brinkhof betrekken we uiteraard ook actief bij het proces. Zeker omdat er plannen worden gemaakt voor de komende 50 jaar zal er speciale aandacht zijn voor het benaderen van de jeugd.

Vernieuwingsslag

De Brinkhof stamt uit 1974 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo moet het pand verduurzaamt worden om de energierekening omlaag te brengen. Doordat deze werkzaamheden moeten gebeuren ontstaat ook de kans om het pand eventueel een upgrade te geven. De vraag is of deze upgrade noodzakelijk is en zo ja, hoe die eruit ziet. We betrekken de inwoners van Norg hierbij, door de inloopdagen te organiseren, enquêtes te publiceren en de jeugd te betrekken. Een visie hierop leggen we in juni voor aan de inwoners en de Raad.

Inloopdagen 

Op 13 en 16 februari waren er 2 inloopmiddagen. Wat opviel in de gesprekken was dat de bezoekers gepassioneerd sprak over de Brinkhof en zijn functionaliteiten. Over het gebouw zelf waren de meningen verdeeld.  

Betrekken Jeugd

Met de Hekakker ontwikkelen we een programma waarin de jeugd van groepen 5 tot en met 8 mag meedenken over de ontwikkeling van de Brinkhof en Brinkhofweide. Dit programma vindt op de school zelf plaats. Ook voor de leerlingen van het Nassaucollege ontwikkelen we een programma. Het zou fijn zijn als ouders van jeugd in de leeftijd vanaf 10 jaar samen met hun kinderen de enquête invullen en de ideeën van de kinderen erin aangeven.

Hulp nodig met invullen

Op donderdag 7 maart kunt u hulp krijgen bij het invullen van de enquête. Wilt u hier gebruik van maken, kom dan tussen 10.00 en 12.00 uur naar de Brinkhof.  

Uitkomsten enquête

Begin april zetten we de eerste resultaten van de enquête in de krant. Vanuit de resultaten maken we een verdiepingsslag met een 2e enquête. Resultaten waar meer informatie over nodig is, komen opnieuw aan de orde. Als u daaraan wilt meedoen, vul dan in de 1e enquête uw emailadres in. Dan krijgt u de 2e enquête automatisch toegestuurd.

Meedenken

Om tot een goede visie te komen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun mening geven. Daarom vragen wij u om de enquête in te vullen.