Veranderingen bouwen en verbouwen

Algemeen

Op 1 januari 2024 zijn 2 wetten ingegaan die gevolgen hebben voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dat zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Beide wetten hebben gevolgen als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen.

De Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die alle regels voor de leefomgeving waarin we wonen en werken samenbrengt. Dit maakt het makkelijker en overzichtelijk om te begrijpen wat wel en niet mag. De Omgevingswet is in heel Nederland ingegaan op 1 januari 2024.

Waarom is de Omgevingswet nodig?

De wetten voor onze leefomgeving waren vaak erg ingewikkeld en spraken elkaar af en toe zelfs tegen. Hierdoor werden soms vernieuwende plannen tegengehouden, terwijl deze misschien zelfs beter zijn voor de omgeving en de natuur.

De nieuwe Omgevingswet

Wat is er veranderd met de Omgevingswet?

Door de Omgevingswet komen er een aantal belangrijke veranderingen voor inwoners en bedrijven. Enkele voorbeelden zijn:

 • Eenvoudigere regels: de Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten en regels in 1 wet. Dit maakt het voor inwoners en bedrijven makkelijker om te weten welke regels er gelden
 • Er is meer ruimte voor lokaal maatwerk: Gemeenten krijgen voor bepaalde onderwerpen meer ruimte, zodat ze zelf regels kunnen maken die passen binnen hun eigen leefomgeving
 • Betere samenwerking tussen overheden: de Omgevingswet verplicht overheden om samen te werken aan een goede leefomgeving
 • De Omgevingswet geeft inwoners meer mogelijkheden om mee te praten over de leefomgeving in hun gemeente. Dit heet participatie
   

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving, kunt u te maken krijgen met de Omgevingswet. U kunt straks zelf uitzoeken in het nieuwe, online omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Ook als iemand anders in uw leefomgeving iets wil veranderen, kunt u te maken krijgen met de Omgevingswet. We vragen inwoners en bedrijven namelijk om plannen eerst met omwonenden te bespreken, voordat zij een vergunning aanvragen. Door vroeg met elkaar in gesprek te gaan, worden omwonenden niet verrast en is er meer kans dat zij uw plannen accepteren.
 

Overgangsperiode:  tot 1 januari 2024 en na 1 januari 2024

Vergunningsaanvraag

Tot 1 januari 2024 diende u uw vergunningaanvraag in via het Omgevingsloket Online.

 • Een vergunning die u heeft aangevraagd tot en met 31 december 2023 behandelen wij volgens de oude regels. Diende u een aanvraag in voor 1 januari 2024 en wilt u deze na 1 januari 2024 aanvullen? Dat kan nog tot 1 juli 2024 via het oude Omgevingsloket.
 • Een vergunning die u aanvraagt vanaf 1 januari 2024 behandelen wij volgens de nieuwe wet- en regelgeving.
Plan past niet in bestemmingsplan

Plannen en initiatieven die niet passen binnen het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd. Een andere mogelijkheid om in dat geval toch mee te kunnen werken aan uw plannen is via het wijzigen van het bestemmingsplan.
Onder de Omgevingswet is dit straks nog steeds mogelijk. 

Wij kijken daarom graag met u naar de mogelijkheden voor uw initiatief.
Zorg ervoor dat u op tijd met ons overlegt. Samen zoeken we dan naar beste oplossing om uw initiatief mogelijk te maken en welke procedure hiervoor gevolgd moet worden.

Wet kwaliteitsborging

Wat is de Wet kwaliteitsborging (Wkb)?

Op 1 januari 2024 ging de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in voor nieuwbouw. Vanaf 1 juli 2024 gaat dit ook voor verbouwingen gelden. Onder de Wkb is de persoon met het plan voor een bouwwerk, zoals een aannemer of particulier, verplicht om een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen. De kwaliteitsborger controleert of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. De Wkb geldt voor gebouwen met een laag risico, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Voor bouwwerken met een groter risico blijft de gemeente de controle doen.

Waarom is de Wet kwaliteitsborging (Wkb) nodig?

De Wkb bevat regels om de kwaliteit van bouwwerken te beschermen. Het is bedoeld om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de consument sterker te maken.

Wat verandert er met de Wkb?

 • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
 • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken. 
 • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.
   

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet

Lees meer over de Omgevingswet op de website van de Rijksoverheid

Voor het bedrijfsleven en voor bouwprofessionals:

Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging (WkB)

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Vragen

Heeft u vragen over de Omgevingswet of over de Wet kwaliteitsborging?
U kunt contact met ons opnemen.
Telefoon: 088 - 050 88 88
Mail: postbus@noordenveld.nl
WhatsApp: 06 - 10 10 11 48