Vergadering welstandscommissie

De welstandsvergadering is op donderdag 2 februari 2023. De vergadering is van 13.00 tot 17.00 uur.

Zaaknummer                 : OMG/2022/2434
Type aanvraa g                 : Omgevingsvergunning
Omschrijving                    : het vernieuwen van het dak op een kapschuur
Locatie                                : Zevenhuisterweg 80, Nieuw-Roden
Gebiedscode                     : 1
Categorie                           : 3
Gebiedsomschrijving     : Buitengebied

Zaaknummer                  : OMG/2022/2251
Type aanvraag                  : Omgevingsvergunning
Omschrijving                    : het plaatsen van een garage
Locatie                                : Meidoornlaan 30, Veenhuizen
Gebiedscode                     : 3
Categorie                           : 3
Gebiedsomschrijving     : Maatschappij weldadigheid

Zaaknummer                    : OMG/2022/2437
Type aanvraag                     : Omgevingsvergunning
Omschrijving                       : het aangepast uitvoeren van een reeds verleende omgevingsvergunning
Locatie                                  : Bakkeveenseweg 9, Een-West
Gebiedscode                       : 1
Categorie                             : 3
Gebiedsomschrijving       : Buitengebied

Zaaknummer                    : OMG/2023/2519
Type aanvraag                    : Omgevingsvergunning
Omschrijving                      : het vervangen van het kozijn aan de voorzijde van het huis
Locatie                                 : Nijenrode 32, Roden
Gebiedscode                      : 8
Categorie                            : 2
Gebiedsomschrijving      : Woonwijken

Zaaknummer                  : OMG/2022/2457
Type aanvraag                   : Omgevingsvergunning
Omschrijving                     : het veranderen van de woning
Locatie                                 : Schoolstraat 3, Roden
Gebiedscode                     : 4
Categorie                            : 3
Gebiedsomschrijving      : Dorpshart

Zaaknummer                   : OMG/2023/2615
Type aanvraag                   : Omgevingsvergunning
Omschrijving                     : Het plaatsen van een dakkapel
Locatie                                : Prof v d Leeuwplantsn 21, Roden
Gebiedscode                     : 8
Categorie                            : 2
Gebiedsomschrijving      : Woonwijken