Vergadering welstandscommissie

De welstandsvergadering is op donderdag 7 december van 13.00 tot 17.00 uur.

Zaaknummer                      : OMG/2023/4068 
Type aanvraag                    : Omgevingsvergunning
Omschrijving                       : het oprichten van een opslagloods
 Locatie                                  : Vlasveen te Roden
Gebiedscode                       : 12
Categorie                              : 3
Gebiedsomschrijving       : Ontwikkelingsgebied
Zaaknummer                     : OMG/2023/4293 
Type aanvraag                    : Omgevingsvergunning
Omschrijving                      : het realiseren van een Hippisch centrum
 Locatie                                  : Esweg 14C Roden (Roden, sectie P, nummer 591)
Gebiedscode                       : 1
Categorie                              : 3
Gebiedsomschrijving       : Buitengebied
Zaaknummer                     : OMG/2023/3986 
Type aanvraag                   : Omgevingsvergunning
Omschrijving                      : het veranderen van het dak en gevels
Locatie                                  : Veldweg 8, Nieuw-Roden
Gebiedscode                       : 1
Categorie                              : 3
Gebiedsomschrijving       : Buitengebied