Word lid van de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar enthousiaste, nieuwe leden. Onder het sociaal domein vallen onder andere jeugdhulp, publieke gezondheid en uitkeringen. De Adviesraad kijkt met de blik van de inwoner naar gemeentebesluiten en brengt adviezen uit. Gevraagd en ongevraagd.

De leden van de Adviesraad komen regelmatig samen. Leden zijn personen die middenin de samenleving staan. Leden van de Adviesraad zijn ervaringsdeskundig op het gebied van sociaal domein en maken gebruik van de voorzieningen. Zij stellen daardoor verdiepende vragen in het belang van de inwoner.

Stukken eerst langs Adviesraad 

Het is niet alleen een waardevolle aanvulling, op deze manier wordt er nog minder gemist. Voordat alle besluitstukken van het sociaal domein naar de gemeenteraad gaan, gaan deze stukken eerst via de Adviesraad. Leden – in totaal tussen de 12 en 16 – worden goed begeleid tijdens deze Adviesraad. Er is altijd een medewerker van de gemeente betrokken bij het proces.

Interesse? 

Stuur dan een mail naar adviesraadsociaaldomein@noordenveld.nl