Zaterdag 20 april bijeenkomst Nij Begun

Vorig jaar rond deze tijd werd de kabinetsreactie 'Nij Begun' gepubliceerd. Hierin werden maatregelen benoemd om in Groningen en Noord-Drenthe problemen rond de gaswinning op te lossen, aan een nieuw toekomstperspectief te bouwen en een ereschuld in te lossen. De provincie Groningen, de waterschappen en de gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe nodigen de Groningers en Noord-Drenten uit voor een inloopbijeenkomst op zaterdag 20 april in het provinciehuis in Groningen. Deze bijeenkomst is om meer informatie te geven en in gesprek te gaan over Nij Begun.

Er wordt een tussenstand gegeven over de plannen voor het heden en de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe naar aanleiding van de gaswinning. De gezamenlijke overheden organiseren de komende periode een duurzame dialoog met inwoners door middel van kleinschalige en grootschalige gesprekken. Bijeenkomsten over de plannen en maatregelen van Nij Begun vinden plaats in wijken, dorpen en gemeenten. Op 20 april wordt een website gelanceerd waar meer informatie over Nij Begun en een agenda te vinden is.  

Onderwerpen 

Geïnteresseerde Groningers en Drenten zijn van harte uitgenodigd om langs te komen in het provinciehuis in Groningen op zaterdag 20 april tussen 10.30 en 13.30 uur. Belangrijke onderwerpen deze dag zijn onder andere: herstel (schade/versterken), de sociale en economische ontwikkeling van Groningen/Noord-Drenthe en verduurzaming. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de Staat van Groningen: een monitor die laat zien hoe het er voor staat met de ontwikkelingen in Groningen en Noord-Drenthe.

In gesprek 

Tijdens deze bijeenkomst kunnen bezoekers over hun ideeën en wensen van gedachten wisselen met de gedeputeerde van provincie Groningen Susan Top en vele andere burgemeesters en wethouders van de Groninger en Drentse gemeenten en bestuurders van de waterschappen. Ook kunnen bezoekers in gesprek met medewerkers van betrokken overheden (gemeenten, provincie en Rijk) en organisaties die meer weten over de genoemde onderwerpen en daar dagelijks aan werken.  

Inloop 

Bezoekers kunnen elk moment tussen 10.30 en 13.30 uur het provinciehuis in Groningen (Atrium, ingang Martinikerkhof) binnenlopen. Meer informatie is te vinden via de website provinciegroningen.nl/nijbegun. Hier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.