Oude Velddijk 26 in Peize

Het perceel van de voormalige boerderij aan de Oude Velddijk 26 in Peize is eigendom van de gemeente. We willen hier woningen gaan bouwen. Wij betrekken de inwoners bij de keuze wat voor woningen hier moeten komen. Uit een enquête onder bewoners en belangstellenden bleek een meerderheid voor een naoberhof op deze locatie te zijn. Het programma van eisen is ondertussen vastgesteld.

Wat u moet weten

Er is in Peize veel vraag naar levensloopgeschikte woningen. Dit zijn woningen die een badkamer en een slaapkamer op de begane grond hebben. De locatie aan de Oude Velddijk is hier geschikt voor.

Het perceel ligt aan de zuidkant van woonwijk De Vennen
Het perceel is aangegeven met blauwe lijnen. Woonwijk De Vennen ligt binnen de gele lijnen

Over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Wij willen de locatie graag ontwikkelen met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een CPO traject is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project.

In dit project willen we dat doen samen met onder andere wooncorporatie Woonborg en de werkgroep Seniorenhuisvesting Peize.

Bijeenkomsten en activiteiten

Het ontwerpbestemmingsplan voor Oude Velddijk 26 in Peize is vastgesteld en ligt vanaf 26 januari ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van maximaal 25 woningen. Wij willen u graag meer vertellen over het plan en over de procedure van het bestemmingsplan tijdens een inloopavond.

Datum: donderdag 2 februari 2023
Waar: café Bij Boon, Hoofdstraat 12 te Peize
Tijd: u bent van harte welkom tussen 19.30 uur en 21.00 uur

Deelnemende organisaties

Woonborg

Woningcorporatie Woonborg wil graag 10 levensloopbestendige huurwoningen bouwen in dit project.

Website Woonborg

Werkgroep Seniorenhuisvesting

Deze werkgroep streeft naar meer seniorenhuisvesting in Peize door aandacht van de gemeente voor nieuwbouw van huisvesting voor senioren en maar ook starters. De werkgroep is in overleg met de gemeente over mogelijke locaties in Peize, de inrichting en realisatie. Door overleg met de eigen inwoners wordt getracht ook met hun wensen rekening te houden.

Aanspreekpunt: Vrieso Rademaker (vriesorademaker@gmail.com)

Tijdlijn

Ontwikkelingen tot nu toe

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

26 januari 2023

Het ontwerpbestemmingsplan voor Oude Velddijk 26 in Peize is vastgesteld en ligt vanaf 26 januari ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van maximaal 25 woningen.

Openbare verkoop van start

20 december 2022

Vanaf dinsdag 20 december 2022 kunnen CPO-verenigingen inschrijven voor de openbare verkoop van de kavel van de Oude Velddijk 26 te Peize

Voltooid

Programma van eisen

Voltooid
Juni 2022
Op 21 juni 2022 heeft het college van B&W het Programma van Eisen (PvE) voor de Oude Velddijk 26 Peize vastgesteld. In het PvE zijn het beleid, onze ambities, de specifieke eisen voor en de visie op de locatie omschreven.
Voltooid

Besluit gemeenteraad

Voltooid
April 2021

Op 7 april 2021 nam de gemeenteraad een besluit over de invulling van het project. De raad koos voor een invulling met levensloopbestendige woningen, als dat kan in de vorm van een hofje. Het plan ontwikkelen samen met o.a. wooncorporatie Woonborg en de werkgroep Seniorenhuisvesting Peize, bij voorkeur in een CPO-achtige constructie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Voltooid

Enquête

Voltooid
September 2020

Met een enquête onder bewoners en belangstellenden over de invulling van het project starten we dit project