Gebruiker betaalt rioolheffing

Woont u in Noordenveld of heeft u hier een bedrijf, dan betaalt u belasting voor het afvoeren van afval- en hemelwater. Ook als uw pand niet direct op het riool aangesloten is. Dit heet rioolheffing. U krijgt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijnoverheid.nl. Alle informatie over de aanslag vindt u in het Belastingloket. U logt in met DigiD.

Sinds dit jaar betaalt de gebruiker van een pand de rioolheffing, dus ook als u een huis huurt. De verhuurder mag dit niet meer doorberekenen als u zelf de aanslag rioolheffing krijgt. Tot 1 januari betaalde de huurder alleen de afvalstoffenheffing. Het kan daarom zijn dat het totaal te betalen bedrag een stuk hoger uitvalt.

Wat u moet weten

  • Vanaf 1 januari betaalt de gebruiker van een pand de rioolheffing
  • Als u een aanslag krijgt voor de rioolheffing van de gemeente, mag de verhuurder dit niet bij u in rekening brengen
  • Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding
  • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag
  • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dit kan gevolgen hebben voor uw belastingaanslag.